Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept inside the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept inside the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Sport Attention je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&incentive » (v nadaljevanju: kartica) inside za vse registrirane uporabnike programa.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • Hype
  • Recreation Sight
  • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v program

Koncepti Sport Sight very hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (Hype, Athletics Eyes for the Tomas sport) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko scasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani sportandbonus/slo

Partnerji programa very lahko tudi tretje osebe, ki https://www.sex-match.org/adultfriendfinder-com-review/ s podjetjem Sport Sight podpisejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«.

Read More